Medicinos banko rezultatai: per 2016 m. devynis mėnesius uždirbta 827 tūkst. eurų grynojo pelno

Medicinos bankas per pastaruosius devynis mėnesius gavo 6 proc. daugiau pelno nei planuota. 2016 m. sausio–rugsėjo mėnesiais bankas uždirbo 827 tūkst. eurų grynojo pelno.

„Pagrindinės priežastys, lėmusios didesnį grynąjį pelną, buvo kelios. Visų pirma, geresnis operacijų vertybiniais popieriais ir užsienio valiuta rezultatas ir, antra, gautos didesnės grynųjų palūkanų pajamos. Per tris 2016 m. ketvirčius grynosios palūkanų pajamos išaugo beveik 19 proc. ir sudarė 4,5 mln. eurų. Grynojo pelno augimui įtakos taip pat turėjo didesnės grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos – uždirbome 40 proc. daugiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. Norime pasidžiaugti, jog ypač išaugo terminuotųjų indėlių suma. Per tris paskutinius ketvirčius bendras jų portfelis padidėjo 2,26 mln. eurų“, – rezultatus apibendrino Dalia Klišauskienė, Medicinos banko administracijos vadovė ir valdybos pirmininkė.

Banko finansinė ataskaita atskleidžia, kad per devynis šių metų mėnesius Medicinos bankas uždirbo beveik 10 mln. eurų pajamų, t.y. 12 proc. arba 1 mln. eurų daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai bendros pajamos siekė apie 9 mln. eurų.

Pasak D. Klišauskienės, Medicinos banko prioritetinėmis kreditavimo sritimis ir toliau išlieka žemės ūkio bei smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimas. Šiuo tikslu Medicinos bankas sudarė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) dėl lengvatinių paskolų ir kredito linijų teikimo per naują finansų inžinerijos priemonę „Atviras kreditų fondas 2“.

Per tris 2016 m. ketvirčius Medicinos bankas pripažino 2,84 mln. eurų atidėjinių išlaidų. Tuo tarpu neveiksnių paskolų dalis banko paskolų portfelyje traukėsi.

Medicinos banko turtas 2016 m. rugsėjo 30 d. siekė 263 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo daugiau nei 16 mln. eurų arba beveik 7 proc.

„Norime pabrėžti, kad laikydamasis tinkamos rizikų valdymo politikos, Medicinas bankas vykdo visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2016 m. trečio ketvirčio pabaigoje siekė beveik 15 proc. ir padidėjo beveik 2 proc., lyginant su tokiu pat praėjusių metų laikotarpiu – sakė D. Klišauskienė.